Jeg tilbyder pakker fra 4.000 kr. + moms.

Lille pakke berigtigelse:

Denne pakke omfatter kun gennemgang af ejendommens dokumenter, gennemlæsning og godkendelse af købsaftalen, skødet, refusionsopgørelsen denne pakke er eksklusiv rådgivning, tinglysning og udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse.

Pris 4.000 kr. + moms.

Mellem pakke berigtigelse:

Ved denne pakke er købsaftalen allerede indgået, handlen er endelig og der er ingen former for forbehold.

Indeholder: oprettelse og anmeldelse af digitalt skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse samt sikring af, at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser er opfyldt.

NB: her ydes der ikke rådgivning.

Pris 6.500 kr. + moms.

Fuld pakke berigtigelse:

Ved denne pakke er handlen endnu ikke endelig indgået, men der er afgivet et købstilbud til sælger, hvor der er indsat forbehold for rådgivers godkendelse og evt. bank og byggesagkyndig.

Indeholder: gennemgang af alle ejendommens dokumenter, rådgivning om købsaftalen samt evt. forslag til tillæg til købsaftale med eventuelle indsigelser samt alle sædvanlige ekspeditioner, herunder korrespondance med sælgers ejendomsmægler, bank, ejerforeningen/grundejerforeningen.

Oprettelse, anmeldelse og tinglysning af digitalt skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse samt sikring af, at købesummen først frigives til sælger når alle betingelser i købsaftalen er opfyldt.

Pris 8.500,00 kr. + moms for villaer, fritidshuse og ejerlejligheder op til 4.000.000 kr.

Pris 12.000 kr. + moms fra udbudspris på 4.000.000 kr.

Andre ydelser jeg kan hjælpe dig med:

Købsaftale, hvis du selv har fundet en køber til dit hus, pris efter aftale.

Overdragelseserklæring i forbindelse med skilsmisse/separation og tinglysning af bodelingsskøde tilbydes for 7.000 kr. + moms

Debitorskifte og forhøjelse af sikkerhed til ejerforening kan tilkøbes for 3.000 kr. + moms.

OBS: Alle priser er eksklusiv faste og variable tinglysningsafgifter til staten.