For Kornerup berigtiger handlen.dk

I virksomheden (dataansvarlig)

Kornerup berigtiger handlen

Cvr. nr. 39423898

Peder Olsensvej 24

3390 Hundested 

Tlf. nr. 30294742

Send email til camillakornerup@hotmail.dk

Vores webstedsadresse er: https://kornerupberigtigerhandlen.dk.

har jeg fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan jeg indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med mig og aftager mine ydelser, hvad enten det er på min hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Jeg respekterer dit privatliv og dine rettigheder

Jeg respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil jeg sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, jeg har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Jeg behandler dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos mig, via min hjemmeside, via kontakt pr. telefon eller ved modtagelse af dokumenter (købsaftale eller lign.) fra en 3. part, hvor du har valgt at benytte mig som din rådgiver.

Jeg indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i relation til dig, og for mine ydelser til dig som kunde. 

Når du indgår i et kundeforhold med mig, herunder aftager en eller flere ydelser, har jeg i nogle tilfælde behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med mig, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.

Når du kontakter mig direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med mig, opbevares dine oplysninger i op til 10 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktens karakter.

Hvis jeg undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig ved at kontakte mig.

Jeg videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra mig.

Herudover kan jeg videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen. 

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. 

Jeg indsamler dine personoplysninger

Jeg indsamler personoplysninger fra dig. Herudover kan jeg modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Jeg sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter jeg dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Dine personoplysninger lagres

Dine personoplysninger lagres på servere hos Microsoft, webhost UnoEuro og i telefonsystemer.

Jeg opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt.

Jeg kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder mig ret til dette, fordi jeg løbende vil sikre, at jeg opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.